Ady-emlékhelyek

Ady-emlékhelyek Kalotaszentkirály-Zentelkén

 

Ady Endrét anyai ági rokonsága kötötte Kalotaszeghez, de felesége is kalotaszegi volt. Vállalta, és a világégés közeledtével ápolta kapcsolatát e rokonsággal. Anyai nagyanyja két testvérének népes családjai éltek itt. Húsz másodunokatestvére született Kalotaszegen, ebből tizenkettő Kalotaszentkirályon. A költő rokonai közül pedig tizenöten a kalotaszentkirályi református temetőben nyugszanak.

A költő először 1914. június 6-án látogatott falunkba Boncza Berta és Törökfalvi Török Károlyné társaságában. Ekkor írta A Kalota partján című versét. A helyi református templom cintermében tekinthető meg az a táblát, melyet 1941-ben a vers keletkezésének emlékére készíttetett az Ady Társaság, Vincze Géza helyi születésű tudós-lelkész kérésére, de 1944-től a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjában őriztek. Ez az emlék 2014. augusztus 24-én került vissza eredeti rendeltetési helyére.

Az Ady Endre-emlékszobának a költőóriás nevét viselő helyi iskola ad otthont az intézmény Kiszely-kertben lévő épületében. E kertben található az 1994-ben a budapesti Székely Kör támogatásával készült Ady-emlékmű, egy hársfa mellett, melynek árnyékából csodálta meg a pompás, népviseletbe öltözött magyarokat a költő. A helybeliek Ady hársfájaként emlegetik. A 2014. augusztus 23-án felavatott emlékszoba a költő életművét egy, a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum által 2005-ben adományozott Ady-életútösszeállítással ismerteti, valamint a költő kalotaszegi rokonságát, a velük folytatott levelezését, a faluban tett látogatásait, az itt írt A Kalota partján és a Két sír mellett című verseinek keletkezéstörténetét is bemutatja.

 

E négy irodalmi emlék jelzi, hogy Kalotaszentkirály-Zentelkén immár száz éves az Ady-kultusz, ugyanakkor tudatosítják a helybeliekben Ady kalotaszegi kötődésének fontosságát, és bővítik a település turisztikai kínálatát is.

Ady-emlékmű Kalotaszentkirályon

Ady-emléktábla a református templomkertbenAdy-emlékszoba Kalotaszentkirályon

 

Az Ady Endre-emlékszobának a költőóriás nevét viselő helyi iskola ad otthont itt az intézmény Kiszely-kertben lévő épületében. E kertben található az 1994-ben a budapesti Székely Kör támogatásával készült Ady-emlékmű, egy hársfa mellett, melynek árnyékából csodálta meg a pompás, népviseletbe öltözött magyarokat a költő. A helybeliek Ady hársfájaként emlegetik.

A 2014. augusztus 23-án felavatott emlékszoba a költő életművét egy, a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum által 2005-ben adományozott Ady-életútösszeállítással ismerteti.  A 27 panóból álló anyagot Fráter Zoltán készítette. Ezt egészíti ki a költő kalotaszegi rokonságát, a Visky Józseffel folytatott levelezését, a faluban tett látogatásait, az itt írt A Kalota partján és a Két sír mellett című verseinek keletkezéstörténetét bemutató 8 panó, melyeket a helybeli Péter Mónika-Mária magyartanár állított össze.

Az emlékszobába belépve az első panó Ady kalotaszentkirályi látogatását részletezi. A második Csinszkának, Ady feleségének állít emléket, aki nagyszülei révén kalotaszentkirályi származású. Nagyanyja a zentelkei Bánffy-birtokon nevelkedett a grófi uradalom akkori jószágigazgatója, Kováts Károly gondozásában. Nagyapja pedig az a Törökfalvi Török Károly, akinek a bánffyhunyadi járás főszolgabírójaként Kalotaszentkirályon is voltak birtokai. A többi panó Ady kalotaszegi rokonságát részletezi. A harmadik a költő anyai ági dédnagyapjának, Viski Dánielnek a családfáját ábrázolja. Ady nagyanyja két testvérének népes családjai éltek vidékünkön. A költőnek húsz másodunokatestvére született Kalotaszegen, közülük tizenkettő Kalotaszentkirályon. A költő rokonai közül pedig tizenöten a kalotaszentkirályi református temetőben nyugszanak. E népes rokonságból a Kiszelyekről, a Viskykről és a Vincze családról talál részletes bemutatót az érdeklődő a negyedik panón.

 A Vincze család tagjai közül Vincze Ferenc igazgatóról, Vincze Géza tudós-lelkészről, irodalomtörténészről és Vincze Imréről, a Kocsi Református Általános Iskola névadójáról olvashatnak. Czucza Jánosnak és lányának, Czucza Emmának állít emléket az utolsó panó és az üvegek alatt elhelyezett anyagok egy része. Czucza felesége Bányai Juliánna, Ady Endre másod-unokatestvére volt. A nyelvjáráskutató tudós-tanító, igazgatója volt a kalotaszentkirályi iskolának, aki Jankó Jánost, Malonyai Dezsőt és más neves néprajzkutatót kísért el kalotaszegi gyűjtőútjára.  

 

Az asztalokon továbbá Kós Károly Ady kalotaszegi kapcsolatairól, az Erdélyi Helikonban megjelent írása látható. Vincze Gáza egyik újságcikke mellett a Kalotaszeg folyóirat egyik írása Csinszka édesanyjának, a bánffyhunyadi temető névtelen sírjában nyugvó Boncza Bertának állít emléket. Az Ady-dombormű Szini Sebők Zoltán 1935-ben készült alkotásának kicsinyített mása, mely Czucza István bánffyhunyadi nyugalmazott történelemtanár, Ady utolsó Kalotaszegen élő rokonának ajándéka. Boros Lajos A Kalota partján című 1976-ban készült festményének másolata is a költő által megverselt élményt ábrázolja. 

Képek az emlékszobáról