Ady-emlékhelyek

Ady-emlékhelyek Kalotaszentkirály-Zentelkén

 

Ady Endrét anyai ági rokonsága kötötte Kalotaszeghez, de felesége is kalotaszegi volt. Vállalta, és a világégés közeledtével ápolta kapcsolatát e rokonsággal. Anyai nagyanyja két testvérének népes családjai éltek itt. Húsz másodunokatestvére született Kalotaszegen, ebből tizenkettő Kalotaszentkirályon. A költő rokonai közül pedig tizenöten a kalotaszentkirályi református temetőben nyugszanak.

A költő először 1914. június 6-án látogatott falunkba Boncza Berta és Törökfalvi Török Károlyné társaságában. Ekkor írta A Kalota partján című versét. A helyi református templom cintermében tekinthető meg az a táblát, melyet 1941-ben a vers keletkezésének emlékére készíttetett az Ady Társaság, Vincze Géza helyi születésű tudós-lelkész kérésére, de 1944-től a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjában őriztek. Ez az emlék 2014. augusztus 24-én került vissza eredeti rendeltetési helyére.

Az Ady Endre-emlékszobának a költőóriás nevét viselő helyi iskola ad otthont az intézmény Kiszely-kertben lévő épületében. E kertben található az 1994-ben a budapesti Székely Kör támogatásával készült Ady-emlékmű, egy hársfa mellett, melynek árnyékából csodálta meg a pompás, népviseletbe öltözött magyarokat a költő. A helybeliek Ady hársfájaként emlegetik. A 2014. augusztus 23-án felavatott emlékszoba a költő életművét egy, a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum által 2005-ben adományozott Ady-életútösszeállítással ismerteti, valamint a költő kalotaszegi rokonságát, a velük folytatott levelezését, a faluban tett látogatásait, az itt írt A Kalota partján és a Két sír mellett című verseinek keletkezéstörténetét is bemutatja.

 

E négy irodalmi emlék jelzi, hogy Kalotaszentkirály